Om Kakibue Media

Kakibue Media AS er et lite designbyrå som startet opp i 2012 av Morten Brinchmann, som en videreføring av enkeltpersonforetaket Smule Design (2003).

Rask, tettere og personlig oppfølging

Det at Kakibue er en liten aktør betyr at vi kan jobbe tettere med færre kunder og etablere langvarige og gode relasjoner. For deg som kunde betyr det kort vei, rask hjelp og hyggelige svar.

Når du samarbeider med Kakibue får du tett og personlig oppfølging av de som faktisk utfører det kreative arbeidet. For oss blir samarbeidet et «vi» fremfor «oss og dere». Vi ønsker å bli ansett som en intern ressurs som har prosjektet og dets beste i bakhodet, også utenfor arbeidstiden.

Morten Brinchmann
DAGLIG LEDER | GRAFISK DESIGNER

Senior grafisk designer med over 19 års arbeidserfaring fra grafisk bransje – forlag, kommunikasjonsbyrå, bank og reklamebyrå – samt erfaring som markedskoordinator og selvstendig næringsdrivende.
Siste fire årene har jeg jobbet med retail i Schjærven Reklamebyrå med kunder som Montér, Power og XXL.
Jeg har høy kompetanse innenfor trykk­media, men også god kompetanse innenfor digitale medier.