Kakibue Media

Foto, video, PR, tekst, sosiale medier m.m.

Enten du benytter deg av nyhetsbrev, pressemeldinger, sosiale medier, kundemagasiner, arrangement eller events – eller kanskje en miks av alle – vil du kunne nå ut til en langt bredere kundemasse. Vi hjelper deg med å komme i gang, gjør deler eller hele jobben for deg.

Foto

Gode visuelle virkemidler er viktige for å skape riktig kommunikasjon rundt et selskap, en tjeneste eller en merkevare. Kvalitetsbilder er både informative og beskrivende og uttrykker en gitt stemning som ord ikke alltid kan gjengi.

Derfor er det vesentlig å bruke ressurser på å skape det mest profesjonelle uttrykket enten det er snakk om brosjyrer, kundemagasiner, pressemeldinger eller hjemmesider. Bruk av dårlige bilder vil i motsatt fall kunne skape et negativt og uprofesjonelt uttrykk.

Video

I en stadig mer digital medieverden er videosnutter en god måte å kommunisere et budskap på. De kan benyttes både på egne hjemmesider, for distribusjon til massemedia eller spres til spesifikke målgrupper via sosiale medier, noe som gjør dem svært effektive i kommunikasjonssammenheng.

PR

Redaksjonell omtale er langt mer effektivt og langt mer troverdig enn en kjøpt annonse. Derfor kan produkt-PR, eller markeds-PR som det også kalles, være en viktig del av markedskommunikasjonen.

Det å skape redaksjonell nyhetsverdi og journalistisk relevans av et kommersielt budskap er ingen lett oppgave. Det krever erfaring, kontaktnett og kompetanse.

Vi hjelper deg med planer og konkrete tiltak for at ditt produkt skal få synlighet. Enten du ønsker å skape merkekjennskap, produktkjennskap eller kjøpsintensjon, så har vi metodene, erfaringen og nettverket som skal til. I de fleste tilfeller er dette en kosteffektiv måte å skape gode resultater. Dessuten vet vi hvilke medier som er mest effektive for at du skal nå nettopp dine målgrupper.

Medietrening

Mediehåndtering er et krevende håndverk. Dersom du skal håndtere en negativ sak er det viktig å begrense skaden på en effektiv og profesjonell måte. Er saken positiv eller nøytral gjelder det å utnytte muligheten optimalt.

Med riktige  teknikker og treningsmetoder gjør at du får bedre kontroll på intervjusituasjonen, slik at dine budskap når gjennom.

Krisekommunikasjon

All erfaring fra krisehåndtering viser at du ikke dømmes av årsaken til krisen, men av hvordan du håndterer den. Vi hjelper deg både med gjennomtenkte kriseplaner, den praktiske krisehåndteringen og med kriseøvelser.

Nyhetsbrev

Sosiale medier

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, youTube, Vimeo m.m.

Gjennom vår samarbeidspartner, Ribalta PR, tilbyr vi PR, medietrening, og krisekommunikasjon. Samt tekst-, foto- og videotjenester tilpasset dine behov og ønsker.